► Οι συμμετέχοντες, το περιεχόμενο και η μορφή παρουσίασης του έργου τους, επιλέγονται από επιτροπή της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., δεδομένου ότι η παρουσίαση του έργου λαμβάνει χώρα σε ΜΜΜ.

► Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. παρέχει τον οριοθετημένο χώρο, καθώς και ηλεκτροδότηση (εφόσον χρειαστεί). Ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στο MetroStages οφείλει να διαθέτει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

►Κατά την παρουσίαση της καλλιτεχνικής δράσης τους, οι καλλιτέχνες ΔΕΝ θα πρέπει να ζητούν χρήματα από τους διερχόμενους επιβάτες και ΔΕΝ θα πρέπει να προβαίνουν στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος.

►Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα για τη δουλειά που θα παρουσιάσουν (ηθικό δικαίωμα & περιουσιακό δικαίωμα)

►Oι συμμετέχοντες καλλιτέχνες υπογράφουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τη ΣΤΑΣΥ, πριν την παρουσίαση του έργου τους στο MetroStages.